Konferencja

Rada Programowa

CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

- ks. bp dr hab. prof. ChAT Marcin Hintz – Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP
- ks. bp dr Jacek Jezierski – Biskup Diecezji Elbląskiej
- o. prof. zw. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP
- ks. prof. dr hab. Henryk Paprocki – Rzecznik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
- dr hab. prof. UG Romuald Piekarski
- prof. zw. dr hab. Jan Skoczyński
- prof. zw. dr hab. Władysław Stróżewski
- prof. zw. dr hab. Karol Tarnowski
- dr hab. prof. ChAT Kalina Wojciechowska