Konferencja

Formularz zgłoszeniowy

Proszę użyć osobnych formularzy zgłoszeniowych dla każdego uczestnika. Zgłoszenie tylko przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Proszę przeczytać i wypełnić wszystkie strony.

Prosimy o odesłanie tego formularza do dnia 22 lipca 2019 na adres: murbanska-bozek@swps.edu.pl i filrp@ug.edu.pl.


ZałącznikWielkość
Formularz zgłoszeniowy18.46 KB