Konferencja

Komitet Organizacyjny

dr hab. prof. UG Romuald Piekarski (UG)
dr hab. prof. PWr. Jacek Prokopski (Wrocław)
dr inż. Zbyszek Dymarski (UG)
dr Justyna Melonowska (Warszawa)
dr Maria Urbańska-Bożek
mgr Katarzyna Bogdanowicz
mgr Krystyna Demkowicz (UG)
mgr Krystyna Bembennek